NYHETER 2020-10-14

Provtagning av barn finns nu i hela regionen

Under förra veckan analyserades 4 396 prover för covid-19. 58 positiva fall bekräftades varav 55 av dessa togs via egenprovtagning. Majoriteten av fallen är personer mellan 19 och 30 år. Assisterad provtagning för barn börjar i Umeå och Region Västerbotten utvecklar konceptet Omtanke för att lyfta individens ansvar när det gäller att bromsa smittan.

– Läget är väsentligen oförändrat jämfört med vecka 40 i totalt antal och även nu återfinns fallen huvudsakligen i Umeå. Bara två av de bekräftade fallen var i åldersgruppen 60–69 år, och endast en person var över 70 år, berättar Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Smitta mellan personer som bor tillsammans är en av de vanligaste smittvägarna för covid-19.

– Du som delar hem med en konstaterat smittad person ska följa liknande regler som den som har covid-19 oavsett om du har symtom eller inte. Ni som bor i samma hushåll ska stanna hemma från skola eller arbete ett visst antal dagar enligt det beslut som tas i samband med smittspårningen, säger Stephan Stenmark.

Barn som går i förskola, grundskola eller gymnasiesärskola får fortsätta gå till sina skolor som vanligt även om de bor med någon som har covid-19. Förutsättningen är att de själva är friska. Barnen och ungdomarna ska under den här perioden träffa så få personer som möjligt och avstå från fritidsaktiviteter.

– Varje individ som berörs kommer få direktinformation av smittspårarna från Region Västerbotten, säger Stephan Stenmark.

Provtagning

Nu kommer den assisterade provtagningen av barn mellan 6 och 12 år igång även i Umeå.

– Provtagningen kommer ske på hälsocentral och görs på yngre barn där föräldrarna inte har möjlighet att provta barn med egenprovtagningskit som finns att hämta i backen vid Regionens hus, säger Carola Degerman, samordnare för provtagning i Umeåområdet.

Både regionens hälsocentraler och de i privat regi erbjuder nu provtagning för barn, samt som tidigare även för personer som saknar svenskt ID eller de som inte har tillgång till internet.

– Vi kör igång nu direkt, hälsocentralerna har kommit lite olika långt med provtagningen, men information finns på respektive hälsocentrals kontaktkort på 1177.se, berättar Carola Degerman.

Umeås kranskommuner har redan rutiner och erbjuder provtagning för barn. Sedan tidigare finns provtagning både i Skellefteå och södra Lappland.

In- och utlämning av egenprovtagningskit i Umeå fortsätter som tidigare måndag–fredag klockan 8–12 och 13–16 i en barack på parkeringen vid Gösta Skoglunds väg 8.

I Skellefteå flyttas in-och utlämningsstationen för personal inom vård och omsorg till byggnad 110, samma plats som för barn och allmänheten från och med måndag. Tiderna som gäller är klockan 8–12 assisterad provtagning för barn samt allmänheten och 13–16 för personalgrupper.

 

Tillbaka till nyhetslistan