NYHETER 2022-05-25

Region Västerbotten slutar med statistikrapporter om covid-19

Fredag den 27 maj uppdateras Region Västerbottens statistik om covid-19 för sista gången. Regionen hänvisar därefter till nationell statistik.

– Vi är i ett lugnare i läge av pandemin där det inte finns samma behov av snabba statistikuppdateringar från oss. Därför väljer vi nu att hänvisa till nationell statistik från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare, Region Västerbotten.

Den statistik regionen slutar att uppdatera är den vardagliga statistiken över hur många personer som vårdas på sjukhus med covid-19, inklusive hur många av dem som vårdas på intensivvårdsavdelning. Även veckostatistiken över antal avlidna med covid-19, antal givna doser vaccin mot covid-19 samt andelen vaccinerade i olika åldersgrupper avslutas.

Region Västerbotten fortsätter bevaka pandemin och är beredda att återuppta statistikrapporteringen och göra den tillgänglig för allmänheten på webbsidan om läget förändras.

Tillbaka till nyhetslistan