NYHETER 2023-12-20

Regionens satsning på yrkessvenska kan få pris som för årets kompetensutveckling

Region Västerbottens satsning på yrkessvenska för lokalvårdare är ett av 22 initiativ som nominerats för utmärkelsen Årets kompetensutveckling. Syftet med priset är att inspirera välfärdens arbetsgivare till ett strategiskt och långsiktigt arbete med kompetensutveckling. Bakom initiativet står Omställningsfonden, en organisation som stöttar medarbetare i välfärden.  

Årets kompetensutveckling är en utmärkelse som delas ut av kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden. Den tilldelas en verksamhet inom en kommun, region eller ett kommunalt företag som under året genomfört en lyckosam kompetensutvecklingsinsats för en eller flera medarbetare. Region Västerbottens satsning på yrkessvenska för lokalvårdare är ett av de nominerade initiativen i år.   

– Under 2022 genomförde vi en utbildning i yrkessvenska för tiotalet lokalvårdare i Umeå. Utbildningen blev lyckad och uppskattad av såväl deltagarna samt de sektionschefer som hade medarbetare med i utbildningen, säger Mikael Persson, verksamhetschef Intern Service.   

Möta ökade krav

Kraven på att kunna tala, läsa och skriva svenska ökar mer och mer inom vår verksamhet, även kraven på att kunna ta del av riktlinjer och rutiner ökar.  

– Alltmer av städjobbet innebär digitala stödsystem och att medarbetarna får och avrapporterar sina uppdrag digitalt, vilket kräver högre språkliga krav. Förutom läsförståelse, uttal och ordkunskap innehåller utbildningen även teman som berör medarbetarnas arbetssituation samt svenska ur socialt och kulturellt perspektiv, berättar Petra Forsgren kvalitetsansvarig Intern service.   

Utbildningen kunde genomföras tack vare ett stöd på 115 000 kronor från Omställningsfonden. En ny ansökan till Omställningsfonden är på väg att skickas in så att fler medarbetare får utveckla sin yrkessvenska kommande år.    

Vinnaren av årets kompetensutveckling utses den 11 januari 2024.  

Läs mer på omställningsfondens webbplats  

Tillbaka till nyhetslistan