NYHETER 2023-10-18

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 oktober

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) sammanträde var bland annat upphandlingsärendet kring bemanning av förlossningsavdelningen i Lycksele uppe för tilldelningsbeslut. Nämnden beslutade dock att bordlägga ärendet, det vill säga att beslut skjuts upp till ett kommande extrainsatt sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden som hålls torsdag den 26 oktober. Fortsatt sekretess råder i och med att det är en pågående upphandling.

På ärendelistan var också två andra upphandlingar, en om behandling för tandvårdsfobi och en om vårdtjänst för sömnapnéutredningar.

Förslag om höjda patientgifter

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår även att regionfullmäktige beslutar att höja regionens patientavgifter vid besök i öppenvården. Förslaget är att patientavgiften höjs från 200 kr till 300 kr för ordinarie besök, från 100 kr till 200 kr för digitala besök samt från 200 kr till 300 kr (+ 50 kr i administrativ avgift) för uteblivna besök. Avgiftshöjningen skulle i så fall gälla från och med den 1 januari 2024.

Politikerna fick också information om månadsrapporten för september. Den säger bland annat att hälso- och sjukvårdsnämnden för september månad redovisar ett underskott mot budget på 99 miljoner kronor. Det innebär att ackumulerad negativ avvikelse mot budget efter nio månader uppgår till 655 miljoner kronor. Under perioden har intäkterna minskat med 2,7 procent medan kostnaderna ökat med 9,7 procent jämfört med föregående år samma period.

Läs en sammanfattning av dessa och övriga beslut.

Sammanfattning hälso- och sjukvårdsnämnden 231018

Protokoll och handlingar

 

Mer information

Tommy Svensson, regiondirektör/tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, 072-227 54 84.

Elisabeth Karlsson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, 070-570 27 07.

Politiska kommentarer

Anna-Lena Danielsson (S), ordförande, regionråd, 070-222 37 83.

Håkan Andersson (C), 1:e vice ordförande, 070-371 21 09.

Eva Arvidsson (V), 2:e vice ordförande, 070-541 10 19.

Tillbaka till nyhetslistan