NYHETER 2023-10-24

Sammanfattning från regionstyrelsen den 24 oktober

Regionstyrelsen i Region Västerbotten har sammanträtt. Bland ärendena fanns bland annat regionplan och budget 2024, förslag till höjning av patientavgifter vid besök i öppenvården samt Region Västerbottens kulturplan 2024–2027. Ärendena går nu vidare för slutligt beslut i regionfullmäktige.

Regionstyrelsen behandlade även sex motioner som nu lämnas över till regionfullmäktige. Dessa var:

  • Motion om akutsjukvårdens triagering
  • Motion om tillgänglig ungdomsmottagning oavsett huvudman
  • Motion om att uppmärksamma medarbetare inom vården
  • Motion om att dokumentera mindre och vårda mer
  • Motion om redovisning av personal
  • Motion om att införa nya och transparanta riktlinjer för länets studieförbund

Läs en sammanfattning av dessa och övriga beslut:

Sammanfattning regionstyrelsen 231024

Protokoll och tillhörande handlingar

Politiska kommentarer

Peter Olofsson (S), ordförande, 070-250 05 41.

Nicklas Sandström (M), 1:e vice ordförande, 070-254 45 15.

Jonas Karlberg (V), 2:e vice ordförande, 070-725 49 19.

Mer information, tjänstemannaledning

Tommy Svensson, regiondirektör, 072-227 54 84.

Tillbaka till nyhetslistan