NYHETER 2021-04-15

Smittspridningen måste bromsas nu – rekommendationerna förlängs

I slutet av februari infördes skärpta rekommendationer i Västerbotten som ett komplement till de nationella råden. Dessa förlängs nu återigen till och med den 9 maj 2021. Bakgrunden är det ökande antalet nya fall av covid-19 och dess påverkan på sjukvården.

Förlängda rekommendationer 9 maj

 

– Vi har lyckats förut och vi måste göra det igen. Vi måste minska smittspridningen och förhindra att västerbottningarna drabbas av svår sjukdom och död. Vi behöver följa rekommendationerna för oss själva, våra familjer och våra vänner, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten. 

Minska smittspridningen och vaccinera fler 

– Vi har haft en positiv trend en period men nu vänder det uppåt igen med fler som insjuknar i covid-19. Det är viktigt att förstå att det är nu på en gång vi måste ha ett beteende som bromsar smittan innan konsekvensen blir ännu större, säger Stephan Stenmark. 

Vaccinationerna i Västerbotten genomförs i hela länet och allt fler invånare får sin första eller andra dos dagligen.  

– För varje vecka som går hinner fler vaccineras och få skydd mot covid-19, och vi behöver vinna tid, vilket är en av orsakerna till att vi förlänger rekommendationerna. Det är ännu ett tag kvar innan vi vaccinerat de grupper som står för den huvudsakliga smittspridningen, vi som är mitt i livet, från unga vuxna och upp till pension, säger Stephan Stenmark. 

Nu börjar den årstid när fler kan cykla och promenera till jobb eller skola och det går att umgås utomhus om man håller avstånd. Genom att välja säkra aktiviteter kan du bidra till att bromsa smittspridningen innan den återigen når höga nivåer. 

– Vi har haft Sveriges största smittspridning och har genom gemensamma insatser lyckats minska den sedan införandet av de skärpta rekommendationerna i slutet av februari men inte tillräckligt för att återgå till ett normalläge. Vi vet mycket om hur det här viruset smittar. Det handlar om att träffa så få människor som möjligt inomhus och att hålla distans vilket återspeglar sig i de olika rekommendationerna, säger Stephan Stenmark. 

Fortsatt ansträngt i sjukvården 

Det är en hög smittspridning i hela landet och sjukvården är hårt ansträngd. Regionerna hjälps åt att vårda patienter – även i Västerbotten som tagit emot intensivvårdspatienter från bland annat Gävleborg och Södermanland när trycket på länets covidvård lättat. 

– De har haft kolossalt många patienter och deras personal har gått på knäna. Det har då känts bra att vi kunnat hjälpa till, säger Johan Thunberg, verksamhetschef för anestesi, operation och intensivvård Västerbotten. 

Det påverkar inte kvaliteten på vården för västerbottningarna men ökar arbetsbelastningen för den vårdpersonal som slitit sedan pandemins start. 

På grund av det allvarliga läget så förlängs de regionala rekommendationerna på beslut av Region Västerbotten i samråd med Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen i Västerbottens län. 

Förlängda rekommendationer till den 9 maj 

Fokus i rekommendationerna i Västerbotten ligger på att träffa få människor och att hålla avstånd: 

  • Begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du bor med eller en liten krets. 
  • Undvik platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel och handla ensam. 
  • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och träffa så få som möjligt. 
  • Var och en som vistas i Region Västerbotten rekommenderas att avstå från alla onödiga resor såväl inom som utom regionen. Om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. 
  • Alla födda 2004 och tidigare ska använda munskydd i kollektivtrafiken, oavsett tid eller dag. Detta gäller så länge vi har utbredd samhällsspridning av covid-19 i Västerbotten. 
  • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt i inomhusmiljö inte går att undvika och kom ihåg att munskydd inte minskar behovet av avstånd där det går. 
  • Dessutom bör alla barn, 0-18 år, i ett hushåll stanna hemma om vårdnadshavare eller syskon väntar på provsvar för covid-19. Om ett barn har symtom, även de under sex år, och inte provtas bör alla barn i familjen stanna hemma om familjen varit i kontakt med någon med misstänkt covid-19. 

Läs mer om rekommendationerna på 1177.se

Tillbaka till nyhetslistan