NYHETER 2021-01-18

Vaccinering för prioriterad vårdpersonal startar

Förra veckan testades sammanlagt 402 personer positivt för covid-19 i Västerbotten och 3 200 personer har hittills fått sin första dos med vaccin mot viruset. I veckan fortsätter vaccinationen som planerat, då Västerbotten får förväntat antal doser av Pfizers vaccin.

Under vecka två analyserades 6 350 tester och av dessa visade 6,1 procent ett positivt svar, vilket är en minskning från föregående vecka då 9,4 procent av svaren var positiva.

– Det ser hoppfullt ut med den avtagande kurvan. Smittspårningen visar att minskningen sker i alla åldersgrupper och i alla delar av regionen. Att färre personer i de äldre åldersgrupperna testar positivt kan minska antalet personer som behöver sjukhusvård om en till två veckor, förutspår Stephan Stenmark, Region Västerbottens smittskyddsläkare.

Smittspårningen visar också en betydande minskning av positiva fall bland personal inom vård och omsorg.

Just nu vårdas 29 personer på länets sjukhus varav 4 på intensivvårdsavdelning.

– Det är lika viktigt nu som tidigare att fortsätta följa de nationella rekommendationerna för att bromsa smittspridningen. Just nu har vi en kall årstid med torr luft som vi av erfarenhet vet gynnar smittspridning av luftvägsinfektioner, säger Stephan Stenmark och påminner alla om att fortsatt stanna hemma vid minsta symtom och testa sig. Tvätta händerna ofta och hålla avstånd till andra människor för att minska risken för smittspridning.

I länet liksom nationellt ses fortsatt få fall av vinterkräksjuka och än så länge ingen influensa.

Från förstärkningsläge till stabsläge

Från och med idag går regional särskild sjukvårdsledning ner en nivå från förstärkningsläge till stabsläge. Beslutet fattades torsdagen den 14 januari och är baserat på det aktuella läget i länet.

Beredskapsnivåerna på lokal nivå är oförändrade vilket betyder att Skellefteå lasarett och Norrlands universitetssjukhus fortfarande är i lokal särskild sjukvårdsledning och Lycksele lasarett i stabsläge.

Fortsatt vaccinering mot covid-19

Vaccinering pågår nu i de flesta av länets kommuner och 3 200 personer har fått sin första dos av vaccinet. Under de närmsta veckorna kommer fler grupper att vaccineras.

Denna vecka fortsätter vaccinationerna enligt plan. Leveranserna av Pfizers vaccin till Sverige är mindre än förväntade, men Västerbotten är inte en av de regioner som får färre doser denna vecka. Det är ännu oklart hur det blir med nästa veckas leverans.

– I takt med att vi får mer vaccin planerar vi att under de två närmsta veckorna påbörja vaccinering av vårdpersonal i prioriterade verksamheter på länets sjukhus, informerar Ronny Lestander, regionens vaccinsamordnare.

De som vaccineras först är personal inom ambulans- och akutsjukvården samt förlösande barnmorskor. Det är verksamheter och personalkategorier som i högre utsträckning än andra kan möta patienter med odiagnostiserad covid-19, och där sjukdom bland personalen får stor påverkan på verksamheten.

Tillbaka till nyhetslistan