NYHETER 2021-02-01

Vaccinering mot covid-19 och smittläget i regionen

Under förra veckan testades 441 personer positivt för covid-19 i Västerbotten. Sammanlagt analyserade 7 549 tester och av dessa var 5,9 procent positiva. Den största ökningen sker i Skellefteå och en arbetsplats har blivit tilldelade extra åtgärder för att bromsa smittspridningen.

– Vi ser en viss ökning av antalet positiva i länet. Det är något färre fall i Umeå men en ökning i Skellefteå och södra Lappland, berättar Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

441 personer testades positivt för covid-19 under föregående vecka jämfört med 393 personer under vecka 3.

– Det är relativt få personer över 70 år som testats positivt, förra veckan var det 21 personer. Smittspårningen visar att smittspridningen framförallt sker bland de man bor med, på arbetsplatser och i privata sociala sammanhang, berättar Stephan Stenmark.

I Skellefteå kommun har det varit en hög smittspridning på arbetsplatsen Northvolt och Region Västerbottens smittskyddsenhet har under helgen beslutat om ytterligare åtgärder för att stoppa smittspridningen på arbetsplatsen.

– Åtgärderna innebär bland annat förnyad provtagning av all personal som inte varit smittade av covid-19 under det senaste halvåret. Detta kompletterar de andra förebyggande åtgärderna som finns på Northvolt, säger Stephan Stenmark.

För att bromsa smittan i Västerbotten måste alla hjälpas åt och ta sitt individuella ansvar.

– Som vanligt är det fortsatt mycket viktigt att huvudsakligen träffa de som man bor med, hålla distans, jobba hemifrån för alla som kan, resa på ett smittsäkert sätt, använda munskydd i kollektivtrafiken enligt gällande rekommendationer och tvätta händerna regelbundet, hälsar Stephan Stenmark.

Vaccinationslokaler för fas två och tre

– Vaccinationerna mot covid-19 fortsätter i hela länet. Allt vaccin som levereras till regionen delas ut och under veckan innebär det en första dos för vissa i fas ett och på andra håll i länet ger man en andra dos, berättar regionens vaccinsamordnare Ronny Lestander.

När vaccinationen i Västerbotten går in i fas två under februari och mars kommer vaccinering mot covid-19 ske både på hälsocentraler och vaccinationsmottagningar. 

I Skellefteå har man nu skrivit avtal med Skellefteå Kraft Arena för att använda lokaler hos dem för att kunna genomföra vaccinationer mot covid-19 för en större del av kommunens befolkning på ett smittsäkert och tryggt sätt. Det är ännu inte klart när vaccinationsmottagningen kommer att öppna.

I Umeå pågår arbetet med att hitta lokaler som är lämpliga som vaccinationsmottagningar.

Det går ännu inte att boka tid eller anmäla sig för vaccination, kontakta därför inte vården med frågor om detta. Vaccinationerna mot covid-19 i Västerbotten följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

Region Västerbotten kommer löpande att kommunicera när det blir möjligt att boka tid för vaccination för invånare inom respektive fas.  

Tillbaka till nyhetslistan