NYHETER 2021-03-22

Vaccinering och smittspridning i länet

Det är en fortsatt hög smittspridning i länet och situationen är allvarlig med hög belastning på sjukvården. Sedan pandemins start har 17 425 personer bekräftats med covid-19 och 158 personer avlidit i sviterna av viruset. Just nu pågår vaccinering av de äldsta i fas 2, personer över 80 år.

Det är en fortsatt hög smittspridning av covid-19 i Västerbottens län. Under föregående vecka bekräftades 796 personer med ett positivt svarsresultat. Sammanlagt analyserades 12 353 tester och 6,4 procent av dessa var positiva. Just nu vårdas 64 personer på sjukhus och 14 av dessa på intensivvårdsavdelning.

– Smittspridningen är oförändrad i södra Lappland, men lägre i Lycksele. Det är färre fall i Skellefteå och fler i Umeåområdet. Det är lika viktigt nu som tidigare med hög följsamhet i hela länet men ändå en särskild utmaning för Umeåområdet att bromsa ökningen då det bor så många människor där, säger Region Västerbottens smittskyddsläkare Stephan Stenmark.

De skärpta rekommendationerna är förlängda till och med den 18 april.

– Det gäller att träffa så få människor som möjligt, röra dig mindre ute i samhället, jobba hemifrån när det går, hålla distans och undvik onödiga resor. Använda munskydd i särskilda situationer som kollektivtrafik och när man inte kan hålla avstånd, fortsätter Stephan Stenmark.

Smittspårningen visar att de flesta fallen spridits på arbetsplatser, skolor, inom familjer och i sociala privata sammanhang där en del av fallen är kopplade till sportlov. Det är en viss ökning bland 0–18 år och 19–39 år och en minskning bland 40–59 år. Det är färre positiva fall i åldersgruppen 60–69 år oförändrat bland personer över 70 år.  

Fortsatt besöksförbud på sjukhusen

För att minska risken för smittspridning under coronapandemin har Region Västerbotten infört besöksförbud på sjukhusens vårdavdelningar och sjukstugornas vårdplatser. Det kommer allt fler frågor från personer som har haft covid-19 eller som blivit vaccinerade.

– Här vill vi vara tydliga med att besöksförbudet fortfarande gäller och att det omfattar alla besökare, oavsett vaccin eller immunitet. Detta med hänvisning till patientsäkerheten och att vi inte vill riskera att få in smitta i vården. Besöksförbudet gäller tills nytt beslut fattas av sjukvårdsledningen, informerar Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Förtydligande kring prioritering av vaccination

Prioriteringsordningen för vaccination mot covid-19 syftar till att först skydda de som har störst risk att bli svårt sjuka och dö i covid-19. Den är uppdelad i fyra faser och inom varje fas finns dessutom en tydligare prioriteringsordning. Fas 1 är nästan slutförd i hela länet och fas 2 pågår. Det har visat sig att personer inte följer prioriteringsordningen. Det drabbar de äldre och sköra som är i störst behov av skyddet från vaccinet.

– Vi vidtar åtgärder för att personer som inte tillhör prioriterad grupp kan boka tid. Hälsocentralen eller vaccinationsmottagningen kan boka av tid som bokats av någon som inte ska vaccineras nu, säger Ronny Lestander, vaccinsamordnare.

I Västerbotten kan nu personer födda 1941 och tidigare, samt make, maka eller sambo till dessa boka tid för vaccination. Även personer med Downs syndrom kan nu boka tid för vaccination. De prioriteras för vaccination tidigt i fas 2 då studier visat att personer med denna diagnos har särskilt stor risk att bli allvarligt sjuka i covid-19.

– Det är av största vikt att prioriteringsordningen respekteras och att de som inte tillhör en grupp som prioriteras för vaccination just nu försöker boka tid. Alla kommer att få vaccin, men det sker enligt prioriteringsordningen, säger Ronny Lestander.

Vaccintillgången är begränsad och det är viktigt att det vaccin som finns används till de som behöver det mest. Folkhälsomyndigheten skärpte i förra veckan prioriteringen av vaccin mot äldre och andra personer med hög risk för allvarlig sjukdom och död, som ska vaccineras före vård- och omsorgspersonal. Dessutom förlängs intervallet mellan dos ett och två för mRNA-vaccinerna.

I veckan väntas besked från Folkhälsomyndigheten om hur Astra Zenecas vaccin ska användas i Sverige.

Tillbaka till nyhetslistan